Công trình Hà Nội Club (2007)

Công trình Hà Nội Club (2007)

Một số thông tin thêm:

– Công son: 4m
– Khẩu độ: 17m
– Diện tích sàn: 252m2 – Chiều dày sàn: 80
– Chiều cao dầm: 250
– Tiết diện cột: 250
– Thời gian thi công: 20 ngày

Close Bitnami banner
Bitnami